The Under Water Observatory at the Sven Lovén Centre for Marine Sciences - Kristineberg     
     Camera2  Camera3  |  Information  News     Weather Observations     
Live underwater camera from a shallow bottom at 3 meters depth

Please install Flash Player 10.1

ENGLISH:

This camera shows the marine life at three meters depth at the Swedish West Coast. You can see many different marine organisms such as Sand goby (Pomatoschistus minutus), Goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris), common sea star (Asterias rubens) and Shore crab (Carcinus maenas). Several empty shells from Blue mussel (Mytilus edulis), Oyster (Ostrea edulis) and Sand gaper (Mya arenaria) are placed in front of the camera. Males of the Sand goby build a nest under shells and attracts females to lay their eggs in the nest. Use WWW.VATTENKIKAREN.GU.SE if you want to find out what you see and learn more facts.

The Underwater Observatory is a collaboration between the University of Gothenburg, the Maritime Museum & Aquarium in Gothenburg, Sweden and Uni Research, Bergen, Norway. You can watch the camera live in the exhibitions in the Aquarium.


SVENSKA:

Denna kamera finns på tre meters djup i Gullmarsfjorden på Sveriges västkust. På kameran kan man se många olika marina djur, t.ex. Sandstubb (Pomatoschistus minutus), Stensnultra (Ctenolabrus rupestris), Vanlig sjöstjärna(Asterias rubens) och Strandkrabba (Carcinus maenas). Framför kameran är tomma skal av Blåmussla (Mytilus edulis), Ostron (Ostrea edulis) och Sandmussla (Mya arenaria) utplacerade. Sandstubbens hanar bygger bon under tomma skal dit de lockar honor att lägga sina ägg. Använd WWW.VATTENKIKAREN.GU.SE om du vill ta reda på namnet på något du ser och lära dig mer fakta.

Undervattensobservatoriet är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg och Uni Research, i Bergen Norge. Du kan se kamerornas direktsändning i Akvariets utställningar.

Undervattensobservatoriet är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg och Uni Research, i Bergen Norge. Du kan se kamerornas direktsändning i Akvariets utställningar.